เครื่องมือวิเคราะห์
ANALYTICAL INSTRUMENT


SPECTROPHOTOMERTER
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง
ROTARY EVAPORATOR
ครื่องกลั่นระเหยสารสูญญากาศ
MICROPLATE CENTRIFUGE
เครื่องปั่นผสมสารมโครเพลท
MICROPLATE INCUBATOR
เครื่องควบคุมอุณหภูมิไมโครเพลท
MICROPLATE SHAKING INCUBATOR
เครื่องเขย่าและควบคุมอุณหภูมิไมโครเพลท
ELECTROPHORESIS
เครื่องรันเจล เครื่องแยกสารพันธุกรรม
TRANSILLUMINATOR
เครื่องแยกเจล เครื่องให้กำเนิดแสง
PCR THERMAL CYCLER
เครื่องเพิ่มปริมาณ DNA เครื่องเพิ่มดีเอ็นเอ
SAMPLE CONCENTRATION
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นไนโตรเจน

จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสร์และเครื่องมือด้านการวิเคราะห์, เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์, เครื่องกลั่นระเหยสารสูญญากาศ, เครื่องแยก DNA, เครื่องแยกสารพันธุกรรม, เครื่องกำเนิดแสง, เครื่องแยกเจล, เครื่องรันเจล, เครื่องเพิ่มความเข้มข้นไตโตรเจน, เครื่องเพิ่มปริมาณ DNA, PCR Thermal Cycler สินค้าคุณภาพชั้นนำ เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการทั่วไป, โรงพยาบาล, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน