Plasticware: อุปกรณ์พลาสติก

 

บริษัท มิท เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์พลาสติกยี่ห้อ Glassco, Polylab, Tarson ซึ่งเป็นยี่ห้อที่เป็นที่นิยมทั่วไปในงานห้องแล็ปปฏิบัติการ สินค้ามีให้เลือกหลากหลายครอบคลุมการใช้งานทั้งในห้องทดลองทั่วไปหรือห้องทดลองเฉพาะด้าน สินค้าคุณภาพสูง ตรงตามมาตรฐานแล็ประดับโลก

 

บีกเกอร์พลาสติก บีกเกอร์แบบมีหูจับ
กรวยกรองพลาสติก กรวยกรองผง
Beaker
บีกเกอร์พลาสติก
Measuring Jug
บีกเกอร์แบบมีหูจับ
Funnel
กรวยกรองพลาสติก
Powder Funnel
กรวยกรองผง
กระบอกตวงพลาสติก ขวดวัดปริมาตรพลาสติก ปิเปตพลาสติก ปิเปตปั๊ม
Cylinder
กระบอกตวงพลาสติก
Plastic Volumetric Flask
ขวดวัดปริมาตรพลาสติก
Serological Pipette
ปิเปตพลาสติก
Pipette Pump
ปิเปตปั๊ม
บิวเรตต์พลาสติก ออโต้บิวเรตต์พลาสติก ขวดฉีดน้ำกลั่น ขวดใส่สารเคมีพลาสติก
Burette
บิวเรตต์พลาสติก
Dr.Schilling Automatic Burette
ออโต้บิวเรตต์พลาสติก
Wash Bottle
ขวดฉีดน้ำกลั่น
Reagent Bottle
ขวดใส่สารเคมีพลาสติก
หลอดเซนติฟิวพลาสติก ตะแกรงใส่หลอดเซนติฟิว ตะแกรงใส่หลอดไมโครเซนติฟิว
Centrifuge Tube
หลอดเซนติฟิวพลาสติก
Centrifuge Rack
ตะแกรงใส่หลอดเซนติฟิว
Micro Centrifuge Tube
หลอดไมโครเซนติฟิวก์
Micro Centrifuge Rack
ตะแกรงใส่หลอดไมโครเซนติฟิว
หลอดแช่แข็ง ตะแกรงใส่หลอดแช่แข็ง หลอดพีซีอาร์ ตะแกรงใส่หลอดเซนติฟิวก์ 4 ทาง
Cryo Tube
หลอดแช่แข็ง
Cryo Tube Rack
ตะแกรงใส่หลอดแช่แข็ง
PCR Tube / Strip
หลอดพีซีอาร์
4-Way Centrifuge Rack
ตะแกรงใส่หลอดเซนติฟิวก์ 4 ทาง
หลอดหยดพลาสติก ไมโครปิเปตต์ทิป ฐานตั้งออโต้ปิเปต ฐานตั้งออโต้ปิเปต 4 ตัว
Disposable Transfer Pipette
หลอดหยดพลาสติก
Micropipette Tip
ไมโครปิเปตต์ทิป
Auto Pipette Stand
ฐานตั้งออโต้ปิเปต 6 ตัว
Auto Pipette Stand
ฐานตั้งออโต้ปิเปต 4 ตัว
จานเพาะเชื้อพลาสติก จานเพาะเชื้อพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ขวดเก็บตัวอย่าง ที่แขวนเครื่องแก้ว
Petri Dish
จานเพาะเชื้อพลาสติก
Disposable Petri Dish
จานเพาะเชื้อพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง
Specimen Container
ขวดเก็บตัวอย่าง
Draining Rack
ที่แขวนเครื่องแก้ว
กรวยอิมฮอฟฟ์ ฐานตั้งกรวยอิมฮอฟฟ์ ฐานตั้งปิเปตพลาสติกแนวตั้ง ฐานตั้งปิเปตพลาสติกแนวนอน
Imhoff Cone
กรวยอิมฮอฟฟ์
Imhoff Cone Stand
ฐานตั้งกรวยอิมฮอฟฟ์
Vertical Pipette Stand
ฐานตั้งปิเปตพลาสติกแนวตั้ง
Horizontal Pipette Stand
ฐานตั้งปิเปตพลาสติกแนวนอน
ฝาปิดหลอดทดลอง ตะแกรงใส่หลอดทดลองพลาสติก ที่ล็อคข้อต่อ จุกปิดเครื่องแก้ว
Test Tube Cap
ฝาปิดหลอดทดลอง
Test Tube Rack
ตะแกรงใส่หลอดทดลองพลาสติก
Joint Clip
ที่ล็อคข้อต่อ
Plastic Stopper
จุกปิดเครื่องแก้ว
ฐานตั้งขวดก้นกลม ที่จับกรวยกรองพลาสติก ที่จับกรวยแยกพลาสติก ที่จับบิวเร็ตต์พลาสติก
Flask Stand
ฐานตั้งขวดก้นกลม
Funnel Holder
ที่จับกรวยกรองพลาสติก
Separating Funnel Holder
ที่จับกรวยแยกพลาสติก
Fisher Clamp
ที่จับบิวเร็ตต์พลาสติก
ช้อนเขา กระบอกฉีดน้ำสีชา แล็บแจ็คพลาสติก ถังคาบอย
Spoon
ช้อนเขา
Foggy Spray Bottle
กระบอกฉีดน้ำสีชา
Plastic Lab Jack
แล็บแจ็คพลาสติก
Aspirator Bottles
ถังคาบอย
กล่องใส่สไลด์
Slide Box
กล่องใส่สไลด์สินค้าที่นำมาแสดงเป็นส่วนหนึ่งจากทั้งหมดเท่านั้น
หากต้องการอุปกรณ์พลาสติกชนิดอื่นๆ  ทางเราพร้อมนำเข้าโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตตามรอบการนำเข้า  พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ