เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล

DIGITAL BALANCE


ANALYTICAL BALANCE
เครื่องชั่งวิเคราะห์น้ำหนัก 4-5 ตำแหน่ง

PRECISION BALANCE
เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 2 ตำแหน่ง
PRECISION BALANCE
เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 3 ตำแหน่ง
COMPACT SCALE
เครื่องชั่งน้ำหนักขนาดเล็ก

PLATFORM SCALE
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตั้งพื้น
MOISTURE BALANCE
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น

DENSITY METER
เครื่องชั่งวัดความหนาแน่น


จำหน่ายเครื่องชั่งน้ำหนัก, เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล, เครื่องชั่งวิเคราะห์น้ำหนัก 4-5 ตำแหน่ง, เครื่องชั่งน้ำหนัก ทศนิยม 2 ตำแหน่ง, เครื่องชั่งน้ำหนัก ทศนิยม 3 ตำแหน่ง, เครื่องชั่งวิเคราะห์น้ำหนัก, เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น, เครื่องชั่งแบบตั้งพื้น, เครื่องชั่งขนาดเล็ก, เครื่องชั่งวัดความหนาแน่น สินค้าคุณภาพชั้นนำ เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการทั่วไป, โรงพยาบาล, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน