สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com

Dessicator / Auto Dessicator
ตู้ดูดความชื้น / ตู้ดูดความชื้น ไฟฟ้า
ยี่ห้อ Eureka รุ่น AD-21K
ประเทศไต้หวัน


- ช่วงค่าความชื้น 25% - 55%RH
- ขนาดบรรจุ 20 ลิตร
- มาตรวัด 1 หัวจากประเทศเยอรมัน
- ขนาดภายนอก 30x25.8x28 cm
- ใช้ไฟฟ้าควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

Read more...

Dessicator / Auto Dessicator
ตู้ดูดความชื้น / ตู้ดูดความชื้น ไฟฟ้า
ยี่ห้อ Eureka รุ่น HD-40GD
ประเทศไต้หวัน


- ช่วงค่าความชื้น 25% - 55%RH
- ขนาดบรรจุ 30.8 ลิตร
- มาตรวัด 1 หัวจากประเทศเยอรมัน
- ขนาดภายนอก 34 x 35.9 x 39.2cm
- ใช้ไฟฟ้าควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

Read more...

Dessicator / Auto Dessicator
ตู้ดูดความชื้น / ตู้ดูดความชื้น ไฟฟ้า
ยี่ห้อ Eureka รุ่น RT-48C
ประเทศไต้หวัน


- ช่วงค่าความชื้น 25% - 55%RH
- ขนาดบรรจุ 40 ลิตร
- มาตรวัด 1 หัวจากประเทศเยอรมัน
- ขนาดภายนอก 31.2 x 47 x 38.4cm
- ใช้ไฟฟ้าควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

Read more...

Dessicator / Auto Dessicator
ตู้ดูดความชื้น / ตู้ดูดความชื้น ไฟฟ้า
ยี่ห้อ Eureka รุ่น CF65
ประเทศไต้หวัน


- ช่วงค่าความชื้น 25% - 55%RH
- ขนาดบรรจุ 50 ลิตร
- มาตรวัด 1 หัวจากประเทศเยอรมัน
- ขนาดภายนอก 35.5 x 54 x 34.4mm
- ใช้ไฟฟ้าควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

Read more...

Dessicator / Auto Dessicator
ตู้ดูดความชื้น / ตู้ดูดความชื้น ไฟฟ้า
ยี่ห้อ Eureka รุ่น MH-80
ประเทศไต้หวัน


- ช่วงค่าความชื้น 25% - 55%RH
- ขนาดบรรจุ 73.6 ลิตร
- มาตรวัด 1 หัวจากประเทศเยอรมัน
- ขนาดภายนอก 54 x 47 x 44cm
- ใช้ไฟฟ้าควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

Read more...

 

Dessicator / Auto Dessicator
ตู้ดูดความชื้น / ตู้ดูดความชื้น ไฟฟ้า
ยี่ห้อ Eureka รุ่น MH-180
ประเทศไต้หวัน


- ช่วงค่าความชื้น 25% - 55%RH
- ขนาดบรรจุ 155 ลิตร
- มาตรวัด 1 หัวจากประเทศเยอรมัน
- ขนาดภายนอก 80*55.5*45.5 cm
- ใช้ไฟฟ้าควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

Read more...

 

Dessicator / Auto Dessicator
ตู้ดูดความชื้น / ตู้ดูดความชื้น ไฟฟ้า
ยี่ห้อ Eureka รุ่น MH-250
ประเทศไต้หวัน


- ช่วงค่าความชื้น 25% - 55%RH
- ขนาดบรรจุ 245 ลิตร
- มาตรวัด 1 หัวจากประเทศเยอรมัน
- ขนาดภายนอก 80*83.5*45.5 cm
- ใช้ไฟฟ้าควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

Read more...

Dessicator / Auto Dessicator
ตู้ดูดความชื้น / ตู้ดูดความชื้น ไฟฟ้า
ยี่ห้อ Eureka รุ่น DX-76
ประเทศไต้หวัน


- ช่วงค่าความชื้น 25% - 55%RH
- ขนาดบรรจุ 68 ลิตร
- มาตรวัด 1 หัวจากประเทศเยอรมัน
- ขนาดภายนอก 40 x 55.5 x 41.2cm
- ใช้ไฟฟ้าควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

Read more...

Dessicator / Auto Dessicator
ตู้ดูดความชื้น / ตู้ดูดความชื้น ไฟฟ้า
ยี่ห้อ Eureka รุ่น DX-106
ประเทศไต้หวัน


- ช่วงค่าความชื้น 25% - 55%RH
- ขนาดบรรจุ 100 ลิตร
- มาตรวัด 1 หัวจากประเทศเยอรมัน
- ขนาดภายนอก 40 x 83.5 x 41.2cm
- ใช้ไฟฟ้าควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

Read more...

Dessicator / Auto Dessicator
ตู้ดูดความชื้น / ตู้ดูดความชื้น ไฟฟ้า
ยี่ห้อ Eureka รุ่น DX-126
ประเทศไต้หวัน


- ช่วงค่าความชื้น 25% - 55%RH
- ขนาดบรรจุ 123 ลิตร
- มาตรวัด 1 หัวจากประเทศเยอรมัน
- ขนาดภายนอก 40 x 95 x 41.2cm
- ใช้ไฟฟ้าควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

Read more...