สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com

Autopipette / Micropipette
ออโต้ปิเปต / ไมโครปิเปต
ยี่ห้อ Glassco ประเทศอังกฤษ


- รุ่น 500.303.01 ช่วงการปิเปต    0.1-2.5uL
- รุ่น 500.303.02 ช่วงการปิเปต    0.5-10uL
- รุ่น 500.303.03 ช่วงการปิเปต    2-20uL
- รุ่น 500.303.04 ช่วงการปิเปต    5-50uL
- รุ่น 500.303.05 ช่วงการปิเปต    10-100uL
- รุ่น 500.303.07 ช่วงการปิเปต    20-200uL
- รุ่น 500.303.08 ช่วงการปิเปต    100-1000uL
- รุ่น 500.303.10 ช่วงการปิเปต    500-5000uL
- รุ่น 500.303.13 ช่วงการปิเปต    1000-10000uL

Read more...

Autopipette / Micropipette
ออโต้ปิเปต / ไมโครปิเปต
ยี่ห้อ Capp ประเทศเดนมาร์ก


- รุ่น Brovo BO2-1 ช่วงการปิเปต 0.1-2uL
- รุ่น Bravo B10-1 ช่วงการปิเปต 0.5-10uL
- รุ่น Bravo B20-1 ช่วงการปิเปต 2-20uL
- รุ่น Bravo B50-1 ช่วงการปิเปต 5-50uL
- รุ่น Bravo B100-1 ช่วงการปิเปต 10-100uL
- รุ่น Bravo B200-1 ช่วงการปิเปต 20-00uL
- รุ่น Bravo B1000-1 ช่วงการเปิต 100-1000uL
- รุ่น Bravo ฺB5000-1 ช่วงการเปิต 1000-5000uL

Read more...


Digital Autopipette / Digital Micropipette
ดิจิตอลออโต้ปิเปต / ดิจิตอลไมโครปิเปต
ยี่ห้อ AND ประเทศญี่ปุ่น


- รุ่น MPA-10 ช่วงการปิเปต    0.5-10.0uL
- รุ่น MPA-20 ช่วงการปิเปต    2.0-20.0uL
- รุ่น MPA-200 ช่วงการปิเปต    10-200uL
- รุ่น MPA-1200 ช่วงการปิเปต    100-1200uL

Read more...

Autopipette Tip / Pipette Tip
ออโต้ปิเปตทิป / ไมโครปิเปตทิป
ยีห้อ Lab medic ประเทศจีน


- ช่วงการดูดจ่ายของเหลว 10uL
- ช่วงการดูดจ่ายของเหลว 200uL
- ช่วงการดูดจ่ายของเหลว 1000uL
- ช่วงการดูดจ่ายของเหลว 5000uL


Read more...

Micropipette Tips
ไมโครปิเปตทิป
ยี่ห้อ Capp รุ่น ExpellPlus ประเทศเดนมาร์ก


- ขนาดการดูดจ่ายของเหลว 20ul
- ขนาดการดูดจ่ายของเหลว 200ul
- ขนาดการดูดจ่ายของเหลว 1000ul
- ขนาดการดูดจ่ายของเหลว 5000ul
- ขนาดการดูดจ่ายของเหลว 10000ul

Read more...