สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com


Salinity Meter / Salt Meter
เครื่องวัดค่าความเค็ม
ยี่ห้อ
AZ Instrument รุ่น 8371 ประเทศไต้หวัน

- ช่วงการวัดความเค็ม 0.00 ถึง 10.00ppt (NaCl), 10.1 ถึง 70.0ppt (NaCl)
- ช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 50.0C
- ค่าความละเอียด 0.01ppt, 0.1ppt / 0.1 C
- พร้อมระบบ ATC


Read more...

Conductivity/TDS/Salt Meter Portable
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า/TDS/ความเค็ม
ยี่ห้อ
Lutron รุ่น CD-4307SD ประเทศไต้หวัน


- ช่วงการวัดค่า EC 0 ถึง 200mS
- ช่วงการวัดค่า TDS 0 ถึง 132000ppm
- ช่วงการวัดค่าความเค็ม 0 ถึง 12%
- ระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ ATC
- บันทึกข้อมูลด้วย SD Card


Read more...


Conductivity/TDS/Salt Meter Portable
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า/TDS/Salt แบบมือถือ
ยี่ห้อ
Eutech รุ่น Con450 ประเทศสิงค์โปร์

- ช่วงการวัดค่า EC 0 ถึง 200mS
- ช่วงการวัดค่า TDS 0 ถึง 200ppt
- ช่วงการวัดค่าความเค็ม 0 ถึง 50ppt
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10.0 ถึง 110.0C
- พร้อมหัววัด epoxy แบบมีระบบวัดอุณหภูมิในตัว


Read more...


Conductivity/TDS/Salt Meter Benchtop
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า/TDS/Salt แบบตั้งโต๊ะ
ยี่ห้อ
Eutech รุ่น CON2700 ประเทศสิงค์โปร์

- ช่วงการวัดค่า EC 0.050uS ถึง 500.0mS
- ช่วงการวัดค่า TDS 0.050ppm ถึง 500ppt
- ช่วงงการวัดค่าความเค็ม 0.0 ถึง 80.0ppt
- ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 0.0 ถึง 100.0C


Read more...