สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com
Viscometer / Viscosimeter
เครื่องวัดค่าความหนืด / เครื่องวัดความหนืด
ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน


- รุ่น BDV-5S 20-100K (mPa.s)
Speed 6, 12, 30, 60
- รุ่น BDV-8S 20-2000K (mPa.s) Sepdd 0.3, 0.6, 1.5, 3, 6, 12, 30, 60

Read more...
Viscometer / Viscosimeter
เครื่องวัดค่าความหนืด / เครื่องวัดความหนืด
ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน


- BDV-1A ช่วงการวัดค่า 12-6m หัวแกนหมุน 4 หัว
- BDV-1B ช่วงการวัดค่า 80-40m หัวแกนหมุน 6 หัว

Read more...

Viscometer / Viscosimeter
เครื่องวัดค่าความหนืด / เครื่องวัดความหนืด
ยี่ห้อ Brookfiled ประเทศจีน


- รุ่น DV1-MLV ช่วงการวัด 15-2,000,000 m.Pa.S
- แกนหมุน LV1-LV4 พร้อม Carry Case
- ความเร็วในการหมุน 18 Step ที่ 0.3ถึง 100rpm
- สามารถเพิ่ม Option RTD Probe, SQ Software

Read more...

Viscometer / Viscosimeter
เครื่องวัดค่าความหนืด / เครื่องวัดความหนืด
ยี่ห้อ Brookfiled ประเทศจีน


- รุ่น DV1-MRV ช่วงการวัด 100-13,000,000 m.Pa.S 
- แกนหมุน LV1-LV4 พร้อม Carry Case
- ความเร็วในการหมุน 18 Step ที่ 0.3ถึง 100rpm
- สามารถเพิ่ม Option RTD Probe, SQ Software

Read more...

Viscometer / Viscosimeter
เครื่องวัดค่าความหนืด / เครื่องวัดความหนืด
ยี่ห้อ Brookfiled ประเทศจีน


- รุ่น DV2T-LV ช่วงการวัด 100-13,000,000 m.Pa.S
- แกนหมุน LV1-LV4 พร้อม Carry Case
- ความเร็วในการหมุน 18 Step ที่ 0.3ถึง 100rpm
- สามารถเพิ่ม Option RTD Probe, SQ Software

Read more...