สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com


Forced Air Oven / Hot Air Oven
ตู้อบลมร้อน / ตู้อบลมร้อนแบบมีพัดลมยี่ห้อ BIOBASE ประเทศจีน

- รุ่น BOV-V65F RT +10 ถึง 300C ความจุ 65L
- รุ่น BOV-V125F RT +10 ถึง 300C ความจุ 125L
- รุ่น BOV-V230F RT+10 ถึง 300C ความจุ 230L 
- รุ่น BOV-V625F RT +10 ถึง 300C ความจุ 625L
- รุ่น BOV-V960FI RT +10 ถึง 300C ความจุ 900L

Read more...


 

 


Hot Air Oven (์Natural Convection)
ตู้อบลมร้อน (แบบไม่มีพัดลม)
ยี่ห้อ Memmert ประเทศเยอรมัน


- รุ่น UN 30 ขนาด 32 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C
- รุ่น UN 55 ขนาด 53 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด
300C
- รุ่น UN 75 ขนาด 74 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด
300C
- รุ่น UN 110 ขนาด 108 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด
300C
- รุ่น UN 160 ขนาด 161 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด
300C
- รุ่น UN 260 ขนาด 256 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C
- รุ่น UN 450 ขนาด 449 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C
- รุ่น UN 750 ขนาด 749 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C

Read more...


 


Hot Air Oven (Forced Convection)
ตู้อบลมร้อน (แบบมีพัดลม)
ยี่ห้อ Memmert ประเทศเยอรมัน


- รุ่น UF 30 ขนาด 32 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C
- รุ่น UF 55 ขนาด 53 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด
300C
- รุ่น UF 75 ขนาด 74 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด
300C
- รุ่น UF 110 ขนาด 108 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด
300C
- รุ่น UF 160 ขนาด 161 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด
300C
- รุ่น UF 260 ขนาด 256 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C
- รุ่น UF 450 ขนาด 449 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C
- รุ่น UF 750 ขนาด 749 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C 

Read more...Hot Air Oven / Heating Chamber
ตู้อบลมร้อน (แบบไม่มีพัดลม)  
ยี่ห้อ Binder ประเทศเยอรมัน


- รุ่น ED-S56 ความจุ 56 ลิตร RT +7 ถึง 250C
- รุ่น ED-S115 ความจุ 115 ลิตร RT+7 ถึง 250C


Read more...Hot Air Oven (์Natural Convection)
ตู้อบลมร้อน (แบบไม่มีพัดลม)
ยี่ห้อ Binder ประเทศเยอรมัน


- รุ่น ED56 ขนาด 57 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C
- รุ่น ED115 ขนาด 114 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด
300C
- รุ่น ED260 ขนาด 255 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C

Read more...Hot Air Oven / Heating Chamber
ตู้อบลมร้อน (แบบมีพัดลม)  
ยี่ห้อ Binder ประเทศเยอรมัน


- รุ่น FD-S56 ความจุ 55 ลิตร RT +7 ถึง 250C
- รุ่น FD-S115 ความจุ 106 ลิตร RT+7 ถึง 250C


Read more...


Hot Air Oven (Forced Convection)
ตู้อบลมร้อน (แบบมีพัดลม)
ยี่ห้อ Binder ประเทศเยอรมัน


- รุ่น FD56 ขนาด 60 ลิตร   อุณหภุมิสูงสุด 300C 
- รุ่น FD115 ขนาด 116 ลิตร อุณหภุมิสูงสุด 300C
- รุ่น FD260 ขนาด 259 ลิตร อุณหภูมิสูงสุด 300C

Read more...

Hot Air Oven / Oven
(Forced convection) 
ตู้อบลมร้อน แบบมีพัดลม / ตั้งเวลาได้
ยี่ห้อ Binder ประเทศเยอรมัน

พร้อม Timer Function

- FED56 ความจุ 60L  อุณหภูมิ 300C  
- FED115 ความจุ 116L อุณหภูมิ300C
- FED260 ความจุ 259L อุณหภูมิ300C

Read more...

Forced Air Oven / Hot Air Oven
ตู้อบลมร้อน / ตู้อบลมร้อนแบบมีพัดลม
ยี่ห้อ BIOBASE ประเทศจีน


- BOV-V70F RT +10 ถึง 300C ความจุ 70L
- BOV-T70FS RT +10 ถึง 300C ความจุ 70L
- BOV-V136F RT+10 ถึง 300C ความจุ 136L
- BOV-T140FS RT+10 ถึง 300C ความจุ 136L
- BOV-V225F RT +10 ถึง 300C ความจุ 225L
- BOV-T225FS RT +10 ถึง 300C ความจุ 225L
- BOV-V429FS RT+10 ถึง 300C ความจุ 429 L
- BOV-V640FS RT+10 ถึง 300C ความจุ 640 L
- BOV-V960FS RT+10 ถึง 300C ความจุ 960 L

Read more...


Hi Temp Oven / Hi Temp Hot Air Oven
ตู้อบลมร้อนอุณหภูมิสูง / ตู้อบลมร้อน 400/500C
ยี่ห้อ BIOBASE ประเทศจีน


- BOV-H50 RT +20 ถึง 400C ความจุ 50L
- BOV-H100 RT +20 ถึง 400C ความจุ 100L
- BOV-H226 50 ถึง 500C       ความจุ 226L

Read more...