สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com

Rotator Mixer / Rotator
เครื่องเขย่าหลอดทดลอง / เครื่องผสมสารลละาย
ยี่ห้อ Miulab รุ่น YC-80
ประเทศจีน 

- สามารถปรับระดับความเร็ว 10-80rpm
- หน้าจอ LED แสดงเวลา
- สามารถปรับมุมทำองศาระหว่าง 0-90C
- จับเวลา 1 นาทีถึง 9999 นาที

Read more...

 

Vertical Rotator Mixer / Tube Rotator
เครื่องเขย่าหลอดทดลองแนวตั้ง / เครื่องผสมสาร
ยี่ห้อ Miulab รุ่น VM-80
ประเทศจีน

- สามารถปรับระดับความเร็ว 10-80rpm
- หน้าจอ LED แสดงเวลาความเร็ว
- วงหมุนแนวตั้ง 360C
- 1 นาที ถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที/ทำงานต่อเนื่อง

Read more...

 

3D Rotator Mixer / Tube Rotator
เครื่องเขย่า 3 มิติ / เครื่องผสมสารลละาย
ยี่ห้อ Miulab รุ่น RH-18+
ประเทศจีน

- สามารถปรับระดับความเร็ว 10-40rpm
- สามารถหมุนทำมุม 20 ถึง 99 องศา
- หน้าจอ LED แสดงระยะเวลา
- เวลา 1 วินาที - 999 นาที

Read more...

 

Tube Roller / Tube Rotator
เครื่องเขย่าหลอดทดลอง / เครื่องผสมสารละลาย
ยี่ห้อ Miulab รุ่น LSM-80
ประเทศจีน

- สามารถปรับระดับความเร็ว 10-80rpm
- สามารถใช้งานกับหลอดได้หลากหลายประเภท
- หน้าจอ LED แสดงความเร็วและเวลา
- เวลา 1 นาที-99 ชั่วโมง 59 นาที/ทำงานต่อเนื่อง

Read more...

 

Tube Roller / Tube Rotator
เครื่องเขย่าหลอดทดลอง / เครื่องผสมสารละลาย
ยี่ห้อ Miulab รุ่น LSM-80D
ประเทศจีน

- สามารถปรับระดับความเร็ว 10-80rpm
- สามารถใช้งานกับหลอดได้หลากหลายประเภท
- หน้าจอ LED แสดงความเร็วและเวลา
- เวลา 1 นาที-99 ชั่วโมง 59 นาที/ทำงานต่อเนื่อง

Read more...

 

Rotator / Tube Rotator
เครื่องเขย่าหลอดทดลอง / เครื่องผสมเลือด
ยี่ห้อ Scilogex รุ่น MX-RL-E
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- สามารถปรับระดับความเร็ว 0-80rpm
- หลอดทดลองขนาด 1.5, 15, 50ml
- สำหรับงานทดลองการเตรียมตัวอย่าง, การผสมเลือด
- ระยะทำมุม 90 องศา

Read more...

Rotator / Tube Rotator
เครื่องเขย่าหลอดทดลอง / เครื่องผสมเลือด
ยี่ห้อ Scilogex รุ่น MX-RD-E
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- สามารถปรับระดับความเร็ว 0-80rpm
- หลอดทดลองขนาด 1.5, 15, 50ml
- สำหรับงานทดลองการเตรียมตัวอย่าง, การผสมเลือด
- ระยะทำมุม 90 องศา

Read more...

Rotator / Tube Rotator
เครื่องเขย่าหลอดทดลอง / เครื่องผสมเลือด
ยี่ห้อ Scilogex รุ่น MX-RD-PRO
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- หน้าจอ LCD แสดงความเร็วและเวลา
- สามารถปรับระดับความเร็ว 10-70rpm
- เครื่องมาพร้อมจานหมุนสำหรับหลอด 50mlx8
- ออฟชั่นเสริม สามารถใส่หลอด 1.5mlx60, 15mlx16

Read more...