สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com

Anaerobic Jar / anaerobic jar
โถบ่มเพาะเชื้อ / โถบ่มเชื้อ
ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน


- BK-AJH015 ขนาด 6 จาน 1.5 ลิตร 1 ชั้น
- BK-AJH025 ขนาด 12 จาน 2.5 ลิตร 1 ชั้น
- BK-AJH035 ขนาด 18 จาน 3.5 ลิตร 1 ชั้น
- BK-AJH050 ขนาด 6 จาน 5 ลิตร 3 ชั้น
- BK-AJH070 ขนาด 8 จาน 7 ลิตร 3 ชั้น
- BK-AJH100 ขนาด 12 จาน 10 ลิตร 3 ชั้น

Read more...