สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com

pH Meter Portable
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง/ORP แบบมือถือ
ยี่ห้อ Eutech
รุ่น PH150 ประเทศสิงค์โปร์

- ช่วงการวัดค่า pH -2.00 ถึง 16.00
- ช่วงการวัดค่า mV ±2000mV
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10.0 ถึง 110.0C
- ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP67Read more...

pH/Ion Meter Portable
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง/Ion แบบมือถือ
ยี่ห้อ Eutech
รุ่น PH450 ประเทศสิงค์โปร์

- ช่วงการวัดค่า pH -2.00 ถึง 16.00
- ช่วงการวัดค่า mV ±2000mV
- ช่วงการวัดค่า Ion 0.0 ถึง 2000ppm
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10.0 ถึง 110.0C
- ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP67Read more...


pH/ORP Meter Portable
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง/ORP แบบมือถือ
ยี่ห้อ Adw
a รุ่น AD131 ประเทศฮังการี

- ช่วงการวัดค่า pH -2.00 ถึง 16.00
- ช่วงการวัดค่า ORP -2000 ถึง 2000mV
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20.0 ถึง 120.0C
- ค่าความละเอียด 0.01pH, 0.1C
- พร้อมระบบ ATC


Read more...


pH/ORP Meter Portable
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างแบบมือถือ
ยี่ห้อ
Mettler Toledo รุ่น FiveGo pH F2 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

- ช่วงการวัดค่า pH 0.00 ถึง 14.00
- ช่วงการวัดค่า ORP -1999 ถึง 1999mV
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 100C
- ค่าความละเอียด 0.01pH, 1mV, 0.1C
- ค่าความแม่นยำ ±0.01pH, ±1mV, ±0.5C

*** ต้องเลือกโพรบวัด pH


Read more...