สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com

Vertical Deep freezer / Deep freezer -86Cตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งติดลบ -86C
ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน

- BDF-86V108 ขนาด 108 ลิตร อุณหภูมิ-40C ถึง-86C
- BDF-86V160 ขนาด 160 ลิตร อุณหภูมิ-40C ถึง-86C 


Read more...

Vertical Deep freezer / Deep freezer -86Cตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งติดลบ -86C
ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน

- BDF-86V338 ขนาด 338 ลิตร อุณหภูมิ-40C ถึง-86C
- BDF-86V408 ขนาด 408 ลิตร อุณหภูมิ-40C ถึง-86C 


Read more...

Vertical Deep freezer / Deep freezer -86C
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งติดลบ -86C ยี่ห้อ Mether รุ่น E SERIES ประเทศจีน

- MDF-86V340E ขนาด 338 ลิตร อุณหภูมิ-40 ถึง -86C
- MDF-86V408E ขนาด 408 ลิตร อุณหภูมิ-40 ถึง -86C
- MDF-86V588E ขนาด 558 ลิตร อุณหภูมิ-40 ถึง -86C
- MDF-86V728E ขนาด 728 ลิตร อุณหภูมิ-40 ถึง -86C
- MDF-86V838E ขนาด 838 ลิตร อุณหภูมิ-40 ถึง -86C

Read more...

Vertical Deep freezer / Deep freezer -86C
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งติดลบ -86C ยี่ห้อ Mether รุ่น DUAL SYSTEM SERIES  ประเทศจีน

- MDF-86V408D ขนาด 408 ลิตร อุณหภูมิ-40 ถึง -86C
- MDF-86V588D ขนาด 558 ลิตร อุณหภูมิ-40 ถึง -86C
- MDF-86V728D ขนาด 728 ลิตร อุณหภูมิ-40 ถึง -86C
- MDF-86V838D ขนาด 838 ลิตร อุณหภูมิ-40 ถึง -86C

Read more...

Vertical Deep freezer / Deep freezer -86C
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งติดลบ -86C ยี่ห้อ Mether รุ่น HC SERIES  ประเทศจีน

- MDF-86V338 ขนาด 338 ลิตร อุณหภูมิ -40 ถึง -86 C
- MDF-86V408 ขนาด 408 ลิตร อุณหภูมิ -40 ถึง -86 C
- MDF-86V588 ขนาด 558 ลิตร อุณหภูมิ -40 ถึง -86 C
- MDF-86V728 ขนาด 728 ลิตร อุณหภูมิ -40 ถึง -86 C
- MDF-86V838 ขนาด 838 ลิตร อุณหภูมิ -40 ถึง -86 C

Read more...


Deep Freezer /Vertical Freezer
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งแนวตั้ง -86C
ยี่ห้อ VestFrost รุ่น VTS098
ประเทศเดนมาร์ก


- อุณหภูมิ -60 ถึง -86C
- ขนาด 93.3 ลิตร (3.3Q)
- ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิสูงเนกำหนด
- ส่งผ่านข้อมูลผ่านพอร์ท USB
- ขนาด 830x600x643mm (HxWxD)

Read more...


Premium Deep Freezer -86C
Freezer / Chest deep freezer
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ -86
ตู้แช่แข็งแนวตั้ง -86C
ยี่ห้อ VestFrost ประเทศเดนมาร์ก


- ULTF-C74i ขนาด 74 ลิตร อุณหภูมิ -20 ถึง -86C
- ULTF-198i ขนาด 189 ลิตร อุณหภูมิ -20 ถึง -86C
- ULTF-296i ขนาด 284 ลิตร อุณหภุมิ -20 ถึง -86C
- ULTF-383i ขนาด 368 ลิตร อุณห๓มิ -20 ถึง -86C

Read more...Deep Freezer / Vertical Freezer -86 C
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งติดลบ แนวตั้ง -86C
ยี่ห้อ Meling รุ่น DW-HL50
ประเทศจีน


- อุณหภูมิ -40 ถึง -86C
- ความจุ 50 ลิตร
- Digital display 2 inches
- High low alarm, door ajar, low battery 
- Datalogging with USB port


Read more...


Deep Freezer / Vertical Freezer -86 C
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งติดลบ แนวตั้ง -86C
ยี่ห้อ Meling รุ่น DW-HL100
ประเทศจีน


- อุณหภูมิ -40 ถึง -86C
- ความจุ 100 ลิตร
- Digital display 2 inches
- High low alarm, door ajar, low battery 
- Datalogging with printer


Read more...


Deep Freezer / Vertical Freezer -86 C
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ / ตู้แช่แข็งติดลบ แนวตั้ง -86C
ยี่ห้อ Meling รุ่น DW-HL218
ประเทศจีน


- อุณหภูมิ -40 ถึง -86C
- ความจุ 218 ลิตร
- Digital display 2 inches
- High low alarm, door ajar, low battery 
- Datalogging with printer


Read more...