สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com

Strong Acid cabinet / Acid cabinet
ตู้เก็บสารเคมี / ตู้เหล็กเก็บสารเคมี 
ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน


BABC-4P ขนาด 15 ลิตร (4 แกลลอน)
- BABC-12P ขนาด 45 ลิตร (12 แกลลอน)
- BABC-20P ขนาด 75 ลิตร (20 แกลลอน)
- BABC-28P ขนาด 105 ลิตร (28 แกลลอน)
- BABC-30P ขนาด 114 ลิตร (30 แกลลอน)
- BABC-45P ขนาด 170 ลิตร (45 แกลลอน)
- BABC-60P ขนาด 227 ลิตร (60 แกลลอน)

Read more...

Flamable cabinet / Safety cabinet
ตู้เก็บสารไวไฟ / ตู้เเก็บสารเคมีไวไฟ
ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน


- BKSC-4Y ขนาด 15 ลิตร (4 แกลลอน)
- BKSC-12Y ขนาด 45 ลิตร (12 แกลลอน)
- BKSC-22Y ขนาด 83 ลิตร (22 แกลลอน)
- BKSC-30Y ขนาด 114 ลิตร (30 แกลลอน)
- BKSC-45Y ขนาด 170 ลิตร (45 แกลลอน)
- BKSC-60Y ขนาด 227 ลิตร (60 แกลลอน)
- BKSC-90Y ขนาด 340 ลิตร (90 แกลลอน)

Read more...