สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com


Weak Acid and Alkali Chemicals Storage
ตู้เก็บสารเคมีกัดกร่อน / สารเคมีกรด-ด่าง 
ยี่ห้อ Biobase  รุ่น BKSC-4B / BKSC-12B / BKSC-22B ประเทศจีน

- รุ่น BKSC-4B ขนาด 4 แกลลอน (15 ลิตร)
- รุ่น BKSC-12B ขนาด 12 แกลลอน (45 ลิตร)
- รุ่น BKSC-22B ขนาด 22 แกลลอน (83 ลิตร)

Read more...


Weak Acid and Alkali Chemicals Storage
ตู้เก็บสารกัดกร่อน / สารกเคมีกรด-ด่าง
ยี่ห้อ Biobase  รุ่น BKSC-30B / BKSC-45B ประเทศจีน

- รุ่น BKSC-30B ขนาด 30 แกลลอน (114 ลิตร)
- รุ่น BKSC-45B ขนาด 45แกลลอน (170 ลิตร)

Read more...


Weak Acid and Alkali Chemicals Storage
ตู้เก็บสารเคมีกัดกร่อน / สารเคมีกรด-ด่าง
ยี่ห้อ Biobase  รุ่น BKSC-60B / BKSC-90B ประเทศจีน

- รุ่น BKSC-60B ขนาด 30 แกลลอน (227 ลิตร)
- รุ่น BKSC-90B ขนาด 90 แกลลอน (340 ลิตร)

Read more...