สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com


Peltier-cooled incubator / Low Temp incubator
ตู้บ่มเชื้อ BOD / ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ
ยี่ห้อ Memmert ประเทศเยอรมัน


- รุ่น IPP30/30Plus ขนาด 32 ลิตร อุณหภูมิ 0-70C
- รุ่น IPP55/55Plus ขนาด 53 ลิตร อุณหภูมิ 0-70C
- รุ่น IPP110eco/110ecoPlus ขนาด 108 ลิตร อุณหภูมิ 0-70C
- รุ่น IPP260eco/260ecoPlus ขนาด 258 ลิตร อุณหภูมิ 0-70C
- รุ่น IPP410eco/410ecoPlus ขนาด 384 ลิตร อุณหภูมิ 0-70C
- รุ่น IPP750eco/750ecoPlus ขนาด 749 ลิตร อุณหภูมิ 0-70C
- รุ่น IPP1060eco/1060ecoPlus ขนาด 1060 ลิตร อุณหภูมิ 0-70C

Read more...
Cooled incubator / Low Temp incubator
ตู้บ่มเชื้อ BOD / ตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ
ยี่ห้อ Memmert ประเทศเยอรมัน


- รุ่น ICP 110 ขนาด 108 ลิตร อุณหภูมิ -12 ถึง 60C
- รุ่น ICP 260 ขนาด 256 ลิตร อุณหภูมิ -12 ถึง 60C
- รุ่น ICP 450 ขนาด 449 ลิตร อุณหภูมิ -12 ถึง 60C
- รุ่น ICP 750 ขนาด 749 ลิตร อุณหภูมิ -12 ถึง 60C

Read more...

Low Temp Incubator / Biochemistry Incubator
ตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ / ตู้บ่มเชื้อ / ตู้ควบคุมอุณหภูมิชีวเคมี ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน


- รุ่น BJPX-I-80 อุณหภูมิ 0-65C ความจุ 80 ลิตร 
- รุ่น BJPX-I-100 อุณหภูมิ 0-65C ความจุ 100 ลิตร
- รุ่น BJPX-I-150 อุณหภูมิ 0-65C ความจุ 150 ลิตร 
- รุ่น BJPX-I-200 อุณหภูมิ 0-65C ความจุ 200 ลิตร
- รุ่น BJPX-I-250 อุณหภูมิ 0-65C ความจุ 250 ลิตร
- รุ่น BJPX-I-300 อุณหภูมิ 0-65C ความจุ 300 ลิตร
- รุ่น BJPX-I-350 อุณหภูมิ 0-65C ความจุ 350 ลิตร
- รุ่น BJPX-I-400 อุณหภูมิ 0-65C ความจุ 400 ลิตร

Read more...Low Temp Incubator / BOD Incubator 
ตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ / ตู้บ่มเชื้อ BOD 
ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน


- รุ่น BJPX-B80II อุณหภูมิ 0-65C ความจุ 80 ลิตร 
- รุ่น BJPX-B150II อุณหภูมิ 0-65C ความจุ 150 ลิตร
- รุ่น BJPX-B200II อุณหภูมิ 0-65C ความจุ 202 ลิตร 
- รุ่น BJPX-B250II อุณหภูมิ 0-65C ความจุ 251 ลิตร
- รุ่น BJPX-B300II อุณหภูมิ 0-65C ความจุ 304 ลิตร
- รุ่น BJPX-B400II อุณหภูมิ 0-65C ความจุ 397 ลิตร

Read more...BOD Incubator / Low Temp Incubator
ตู้บ่มเชื้อ BOD / ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ
ยี่ห้อ Accuplus รุ่น Smart i-250S
ประเทศไทย


- ขนาด 260 ลิตร
- อุณหภูมิ 0-40C
- ค่าความละเอียด 0.1C
- ประตูกระจกใส 2 ชั้น
- ชั้นวาง 4 ชั้น ปรับระดับได้

Read more...


BOD Incubator / Low Temp Incubator
ตู้บ่มเชื้อ BOD / ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ
ยี่ห้อ Accuplus รุ่น Smart i-250DS
ประเทศไทย


- ขนาด 260 ลิตร
- อุณหภูมิ 0-40C
- ค่าความละเอียด 0.1C
- ประตูทึบ
- ชั้นวาง 4 ชั้น ปรับระดับได้
- สอบเทียบ ISO17025

Read more...


BOD Incubator / Low Temp Incubator
ตู้บ่มเชื้อ BOD / ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ
ยี่ห้อ Aqualytic รุ่น TC135S
ประเทศเยอรมัน


- ขนาด 135 ลิตร
- อุณหภูมิ 2-40C
- ค่าความละเอียด 0.1C หน้าจอ LED 
- ชั้นวาง 3 ชั้น ปรับระดับได้ Socket 4 ช่อง


Read more...