สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com

 

Orbital Shaker / Analog Shaker
เครื่องเขย่าสารแนวราบ / เครื่องเขย่าสาร
ยี่ห้อ Gemmy รุ่น VRN-210
ประเทศไต้หวัน

- ช่วงความเร็ว 75-250rpm
- ความจุ 1 kg ขณะปั่น 100rpm
- ตั้งเวลาเขย่าสารมากกว่า 60 นาที
- แผ่นยางกันลื่นยึดติดชิ้นงาน
- ขนาดจาน 215x175mm

Read more...


Orbital Shaker / Analog Shaker
เครื่องเขย่าสารแนวราบ / เครื่องเขย่าสาร
ยี่ห้อ Gemmy รุ่น VRN-200
ประเทศไต้หวัน

- ช่วงความเร็ว 75-250rpm
- ความจุ 1 kg ขณะปั่น 100rpm
- ตั้งเวลาเขย่าสารมากกว่า 60 นาที
- แผ่นยางกันลื่นยึดติดชิ้นงาน
- ขนาดจาน 263x263mm

Read more...

Orbital Shaker / Analog Shaker
เครื่องเขย่าสารแนวราบ / เครื่องเขย่าสาร
ยี่ห้อ Gemmy รุ่น VRN-360
ประเทศไต้หวัน

- ช่วงความเร็ว 75-250rpm
- ความจุ 1 kg ขณะปั่น 100rpm
- ตั้งเวลาเขย่าสารมากกว่า 60 นาที
- แผ่นยางกันลื่นยึดติดชิ้นงาน
- ขนาดจาน 263x263mm
- มาตรวัดแสดงความเร็ว

Read more...

Orbital shaker / Table Top Small Orbital shaker
เครื่องเขย่าสารแนวราบ / เครื่องเขย่าสาร
ยี่ห้อ Biobase รุ่น SK-810 / SK-851
ประเทศจีน 

- รุ่น SK-810 Speed ความเร็ว 20-300rpm
- รุ่น SK-851 Speed ความเร็ว 20-300rpm

Read more...

Orbital shaker / Table Top Large Orbital shaker
เครื่องเขย่าสารแนวราบ / เครื่องเขย่าสาร
ยี่ห้อ Biobase รุ่น SK-852 ประเทศจีน 

- รุ่น SK-852 Speed ความเร็ว 20-300rpm


Read more...

Orbital shaker / Large Orbital shaker
เครื่องเขย่าสารแนวราบ / เครื่องเขย่าสารขนาดใหญ่
ยี่ห้อ Biobase รุ่น SK-300D
ประเทศจีน 

- Speed 30-300rpm
- Timer 0-999.59 hrs
- LCD Display
- Cap 250ml x54/500mlx35/1000mlx24/5000mlx6 

Read more...

Orbital shaker / Large Orbital shaker
เครื่องเขย่าสารแนวราบ / เครื่องเขย่าสารขนาดใหญ่
ยี่ห้อ Biobase รุ่น SK-300D
ประเทศจีน 

- Speed 30-300rpm
- Timer 0-999.59 hrs
- LCD Display
- Cap 250ml x30/500mlx24/1000mlx16/5000mlx4 

Read more...


Orbital Shaker / Analog Shaker
เครื่องเขย่าสารแนวราบ / เครื่องเขย่าสาร
ยี่ห้อ Miulab รุ่น GS-10
ประเทศจีน

- ความเร็วรอบ 50-350rpm
- หน้าจอแสดงผล LED แสดงเวลาและความเร็ว
- นาฬิกาจับเวลา 1 นาที - 99 ชั่วโมง
- สามารถเลือกตัวจับยึดได้หลากหลายขนาด

Read more...


Orbital Shaker /Digital Shaker
เครื่องเขย่าสารแนวราบ / เครื่องเขย่าสาร
ยี่ห้อ Miulab รุ่น GS-20
ประเทศจีน

- ความเร็วรอบ 50-300rpm
- หน้าจอแสดงผล LED แสดงเวลาและความเร็ว
- นาฬิกาจับเวลา 1 นาที - 99 ชั่วโมง
- สามารถเลือกตัวจับยึดได้หลากหลายขนาด

Read more...


Digital Orbital Shaker 
เครื่องเขย่าสารแนวดิจิทัล ยี่ห้อ Miulab
รุ่น TS-300 / รุ่น TS-300T / รุ่น TS-300S ประเทศจีน

- รุ่น TS-300 ความเร็วรอบ 0-300 rpm
- รุ่น TS-300T ความเร็วรอบ 50-300 rpm
- รุ่น TS-300S ความเร็วรอบ 50-300 rpm


Read more...