สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com



Shaking Incubator / Incubator Shaker
เครื่องควบคุมอุณหภูมิเขย่าสาร / เครื่องเขย่าสาร
ยี่ห้อ Miulab รุ่น ES-60
ประเทศจีน


- อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 60C
- ความเร็วรอบ 50-300rpm
- หน้าจอ LED แยกปรับอุณหภูมิ, ความเร็ว อิสระ
- นาฬิกาจับเวลา1 นาที - 99 ชั่วโมง 5 นาที


Read more...


Shaking Incubator / Incubator Shaker
เครื่องควบคุมอุณหภูมิเขย่าสาร / เครื่องเขย่าสาร
ยี่ห้อ Miulab รุ่น ES-60+
ประเทศจีน


- อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 60C
- ความเร็วรอบ 50-300rpm
- หน้าจอ LED แยกปรับอุณหภูมิ, ความเร็ว อิสระ
- นาฬิกาจับเวลา1 นาที - 99 ชั่วโมง 5 นาที
- Platform PW-420 (410x420x65 mm)

Read more...

Shaking Incubator / Incubator Shaker
เครื่องควบคุมอุณหภูมิเขย่าสาร / เครื่องเขย่าสาร
ยี่ห้อ Miulab รุ่น ES-60E
ประเทศจีน


- อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 60C
- ความเร็วรอบ 200-1200rpm
- หน้าจอ LED แยกปรับอุณหภูมิ, ความเร็ว อิสระ
- นาฬิกาจับเวลา1 นาที - 99 ชั่วโมง 5 นาที
- platform PW-1500 (280x214x13mm)

Read more...



Low temp shaking incubator / Cool Incubator Shaker
เครื่องควบคุมอุณหภูมิเขย่าสาร / เครื่องเขย่าสารควบคุมอุณหภูมิ
ยี่ห้อ Miulab รุ่น ES-60C
ประเทศจีน


- อุณหภูมิ 4-60C
- ความเร็วรอบ 50-300rpm
- สามารถเปลี่ยนแพล็ตฟอร์มได้หลากหลาย
- นาฬิกาจับเวลา 1 นาที - 99 ชั่วโมง 59 นาที หรือทำงานต่อเนื่อง


Read more...



Low temp shaking incubator / Cool Incubator Shaker
เครื่องควบคุมอุณหภูมิเขย่าสาร / เครื่องเขย่าสารควบคุมอุณหภูมิ
ยี่ห้อ Miulab รุ่น ES-60C+
ประเทศจีน


- อุณหภูมิ 4-60C
- ความเร็วรอบ 50-300rpm
- พร้อม Platform PW-420 แบบสปริงขนาดใหญ่
- นาฬิกาจับเวลา 1 นาที - 99 ชั่วโมง 59 นาที หรือทำงานต่อเนื่อง


Read more...


Shaking Incubator / Incubating Shaker 
เครื่องเขย่าสารควบคุมอุณหภูมิ / เครื่องเขย่าสาร
ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน


- BJPX-100N
Speed 20-450rpm
Temp  RT +5 ถึง 65C (ร้อน)
Max Flask 2000mlx4PC
- BJPX-200N
speed 20-450rpm
Temp 4 ถึง 65C (เย็น)
Max Flask 2000mlx4PC

Read more...


Shaking Incubator / Incubating Shaker 
เครื่องเขย่าสารควบคุมอุณหภูมิ / เครื่องเขย่าสาร
ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน


- BJPX-100B
Speed 30-400rpm
Temp  RT +5 ถึง 60C
Max Flask 1000mlx5PC
- BJPX-200B
speed 30-400rpm
Temp 4 ถึง 60C
Max Flask 2000mlx5PC

Read more...


Large Shaking Incubator / Stack Incubator
เครื่องเขย่าสารควบคุมอุณหภูมิขนาดใหญ่ 
(แบบตั้งพื้น 1ประตู)
ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน

BJPX-1102D
Temp RT+5 ถึง 65C (ร้อน)
Speed 20-350rpm,
Max Flask 1000mlx16Pc
BJPX-2102D
Temp 4 ถึง 60C (เย็น)
Speed 20-350rpm,
Max Flask 1000mlx16Pc

Read more...


Large Shaking Incubator / Stack Incubator
เครื่องเขย่าสารควบคุมอุณหภูมิขนาดใหญ่ 
(แบบตั้งพื้น 2ประตู)
ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน

BJPX-1102X
Temp RT+5 ถึง 60C (ร้อน)
Speed 20-350rpm,
Max Flask 1000mlx24Pc

BJPX-2102X
Temp 4 ถึง 65C (เย็น)
Speed 20-350rpm,
Max Flask 1000mlx24Pc

Read more...


Large Shaking Incubator / Stack Incubator
เครื่องเขย่าสารควบคุมอุณหภูมิขนาดใหญ่ 
(แบบวางซ้อนได้)
ยี่ห้อ Biobase ประเทศจีน

BJPX-2012N
Temp RT+5 ถึง 60C (ร้อน)
Speed 20-350rpm,
Max Flask 2000mlx7Pc
BJPX-2012RN
Temp 4 ถึง 65C (เย็น)
Speed 20-350rpm,
Max Flask 2000mlx7Pc

Read more...