สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com


RPM Meter Pocket / Tachnometer
เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงสะท้อน
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 460 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดค่าความเร็วรอบ 100 ถึง 29,999rpm
- แสดงค่าการวัดในหน่วย rpm หรือ rps ได้
- สามารถวัดได้โดยไม่ต้องสัมผัสเครื่องจักร
- วัดค่าผ่านเซนเซอร์แสงสีแดง

Read more...


RPM Meter / Tachnometer
เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงสะท้อน
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 465 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดค่าความเร็วรอบ 1 ถึง 99,999rpm
- จัดเก็บค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุดสูงสุด และค่าที่วัดล่าสุด
- ระยะห่างการวัด 600 มม. ขึ้นไป
- สามารถวัดได้โดยไม่ต้องสัมผัสเครื่องจักร
- วัดค่าผ่านเซนเซอร์แสงสีแดง

Read more...


RPM Meter / Tachnometer
เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงและสัมผัส
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 470 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดค่าแบบใช้แสง 1 ถึง 99,999rpm
- ช่วงการวัดค่าแบบสัมผัส 0.1 ถึง 19,999rpm
- ระยะห่างการวัดแบบใช้แสง 600mm ขึ้นไป


Read more...


RPM Meter Stroboscope / Tachnometer
เครื่องวัดความเร็วรอบแบบ Stroboscope
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 476 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดค่าความเร็วรอบ 30 ถึง 12,500rpm
- สามารถวัดได้โดยไม่ต้องสัมผัสเครื่องจักร
- วัดค่าผ่านหลอดซีนอนความเข้มแสงสูง
- ความเข้มแสง 800 Lux ที่ะระยะห่าง 20 ซม.

Read more...


RPM Meter Stroboscope / Tachnometer
เครื่องวัดความเร็วรอบแบบ Stroboscope
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 477 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดค่าความเร็วรอบ 30 ถึง 300,000fpm
- สามารถวัดได้โดยไม่ต้องสัมผัสชิ้นงาน
- วัดค่าโดยใช้ความถี่ของแสงกระพริบ

Read more...