สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com


Conductivity Meter/Conduct Meter Pen
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า / เครื่องวัดค่า conduct
ยี่ห้อ Trans รุ่น Senz uS

ประเทศสิงคโปร์

- ช่วงการวัดค่า 1-1999 uS (Micro Siemen)  
- ความละเอียด 1 uS
- คาริเบรท 1 จุด
- ระบบ ATC 0-50C
- ฟังค์ชั่นหยุดเพื่ออ่านค่า

Read more...


Pure Water Conductivity Pocket
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าแบบปากกา
ยี่ห้อ
Hanna รุ่น HI98308 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ช่วงการวัดค่า 0.0 ถึง 99.9uS/cm
- ค่าความละเอียด 0.1uS/cm
- ค่าความแม่นยำ ±2% F.S

- พร้อมระบบชดเชยอุณหภูมิ ATC

Read more...


Ultra Pure Water Conductivity Pocket
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าแบบปากกา
ยี่ห้อ
Hanna รุ่น HI98309 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ช่วงการวัดค่า 0.000 ถึง 1.999uS/cm
- ค่าความละเอียด 0.001uS/cm
- ค่าความแม่นยำ ±2% F.SRead more...


Conductivity & TDS Meter Pocket
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า/ค่าของแข็งละลายในน้ำ
ยี่ห้อ
Adwa รุ่น AD31, AD32 ประเทศฮังการี

- รุ่น AD31 ช่วงการวัดค่า EC 0 ถึง 3999uS/cm,  
TDS 0 ถึง 2000ppm
- รุ่น AD32 ช่วงการวัดค่า EC 0.00 ถึง 20.00mS/cm,   TDS 0.00 ถึง 10.0ppt

Read more...


Conductivity/TDS Meter Portable
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง/TDSแบบมือถือ
ยี่ห้อ
Adwa รุ่น AD330 ประเทศฮังการี

- ช่วงการวัดค่า 0.00 ถึง 199.9mS
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -9.9 ถึง 120C
- ค่าความละเอียด 0.01, 0.1 mS/cm; ppt
- ค่าความแม่นยำ ±1% F.S, ±0.5C

- พร้อมระบบชดเชยอุณหภูมิ ATC

Read more...


Conductivity/TDS Meter Portable
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า/TDS แบบมือถือ
ยี่ห้อ
Eutech รุ่น Con150 ประเทศสิงค์โปร์

- ช่วงการวัดค่า EC 0 ถึง 200mS
- ช่วงการวัดค่า TDS 0 ถึง 200ppt
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10.0 ถึง 110.0C
- พร้อมหัววัด epoxy แบบมีระบบวัดอุณหภูมิในตัว


Read more...


Conductivity/TDS/Salt Meter Portable
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า/TDS/Salt แบบมือถือ
ยี่ห้อ
Eutech รุ่น Con450 ประเทศสิงค์โปร์

- ช่วงการวัดค่า EC 0 ถึง 200mS
- ช่วงการวัดค่า TDS 0 ถึง 200ppt
- ช่วงการวัดค่าความเค็ม 0 ถึง 50ppt
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10.0 ถึง 110.0C
- พร้อมหัววัด epoxy แบบมีระบบวัดอุณหภูมิในตัว


Read more...


Conductivity Meter Portable
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าแบบมือถือ
ยี่ห้อ
Mettler Toledo รุ่น FiveGo F3
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์


- ช่วงการวัดค่า EC 0.00 ถึง 200mS/cm
- ช่วงการวัดค่า TDS 0.01mg/L ถึง 200g/L
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 100C
- ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP67


Read more...Conductivity Meter/Conduct Meter Benchtop
เครื่องวัดค่า Conduct / เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ
ยี่ห้อ Peak รุ่น S-611L
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- หน้าจอสี LCD 6.5 นิ้ว
- Conduct range 0.00-20.00uS/cm
- TDS range 0.00mg/L - 100g/L

- Salinity 0-100ppt
- Data storage 300 sets, USB port

Read more...


Conductivity Meter Benchtop
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ
ยี่ห้อ
Mettler รุ่น FiveEasy F30 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

- ช่วงการวัดค่า EC 0.01uS/cm ถึง 200mS/cm
- ช่วงการวัดค่า TDS 0.01mg/L ถึง 200g/L
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 100 °C

- สามารถ calibration 1 จุด
- พร้อมน้ำยา 1413, 12880uS/cm จำนวน 1 ซอง


Read more...