สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.comMulti parameter portable /
Water Multi Parameter portable
เครื่องวัดค่าน้ำหลายพารามิเตอร์ / เครื่องวัดค่าทางน้ำ
ยี่ห้อ Trans รุ่น Aqua Combo HM3070 
ประเทศไต้หวัน

- ช่วงการวัดค่า pH 2.0-12.0pH
- ช่วงการวัดค่า Conductivity 69mS
- ช่วงการวัดค่า DO มากกว่า 30ppm
- ช่วงการวัดค่า Salinity 42 ppt
- ทุกโพรบสามารถวัดอุณหภูมิในตัว


Read more...


Multiparameter Portable /
Multi Water Quality
(pH, ORP, DO, CD, TDS, Salt)
เครื่องวัดค่าหลายพารามิเตอร์แบบมือถือ
ยี่ห้อ
Lutron รุ่น WA-2017SD ประเทศไต้หวัน

- ช่วงการวัดค่า pH 0 ถึง 14.00
- ช่วงการวัดค่า ORP ±1999mv
- ช่วงการวัดค่าการนำไฟฟ้า 200uS, 2mS, 20mS, 200mS
- ช่วงการวัดค่า DO 0 ถึง 20.0mg/L
- ช่วงการวัดค่าความเค็ม 0 ถึง 12%

Read more...


Multiparameter Portable /
Multi Water Quality
(pH/mV./Cond./TDS/Temp.)
เครื่องวัดค่าหลายพารามิเตอร์แบบมือถือ
ยี่ห้อ Eutech
รุ่น PC450 ประเทศสิงค์โปร์

- ช่วงการวัดค่า pH -2.00 ถึง 16.00
- ช่วงการวัดค่า Cond. 0 ถึง 200mS
- ช่วงการวัดค่า TDS 0 ถึง 200ppt
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -10.0 ถึง 110.0CRead more...

Multiparameter Portable
(pH, ORP, Cond., Turbidity, ISE, DO, Resistivity, TDS, Salinity)
เครื่องวัดค่าหลายพารามิเตอร์แบบมือถือ
ยี่ห้อ
Hanna รุ่น HI-9829 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- วัดค่าได้หลายค่าโดยแสดงผลบนหน้าจอทุกค่า
- หัววัดขนาดเล็ก
- สามารถเลือกความยาวของสายวัดได้ 4, 10, 20 เมตร
- มีน้ำยา Quick Calibrate สำหรับ Cal ทุกค่า
- มีระบบ GPS ระบุตำแหน่งการวัด (option)

Read more...


Multiparameter Benchtop /
Multi Water Quality
(pH, ORP, DO, CD, TDS, Temp)
เครื่องวัดค่าหลายพารามิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ยี่ห้อ
Lutron รุ่น WA-2015 ประเทศไต้หวัน

- ช่วงการวัดค่า pH 0 ถึง 14
- ช่วงการวัดค่า ORP ±1999mv
- ช่วงการวัดค่าการนำไฟฟ้า 200uS, 2mS, 20mS, 200mS
- ช่วงการวัดค่า TDS 0 ถึง 132000ppm
- ช่วงการวัดค่า DO 0 ถึง 20.0mg/L
- ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 0 ถึง 60C
- Data Logger 16,000 ข้อมูล (Option)

Read more...


Multi parameter Benchtop/
Multi Water quality Meter (pH/mV/Conductivity/DO Meter)
เครื่องวัดค่าน้ำหลายพารามิเตอร์ /
เครื่องวัดค่าทางน้ำ

ยี่ห้อ Peak รุ่น 630 
ประเทศไต้หวัน

- pH Range -2.00-18.00pH
- Conductivity 0.00-20.00uS/cm, 200-2000mS/cm
- DO range 0-20.00mg/L (0-200.0)%
- ช่วงการวัดค่า Salinity 42 ppt
- Temp 0-100C


Read more...


Multiparameter Benchtop /
Multi Water Quality
(pH/ORP/Cond./TDS/Temp.)
เครื่องวัดค่าหลายพารามิเตอร์แบบมือถือ
ยี่ห้อ Eutech
รุ่น PC700 ประเทศสิงค์โปร์

- ช่วงการวัดค่า pH -1.99 ถึง 16.00
- ช่วงการวัด ORP ±1999mV
- ช่วงการวัดค่า Cond. 0uS/cm ถึง 200mS/cm
- ช่วงการวัดค่า TDS 0 ถึง 100ppt
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 100.0CRead more...


Multiparameter Benchtop /
Multi Water Quality
(pH/ORP/Ion/EC/TDS/Salt/Resistivity)
เครื่องวัดค่าหลายพารามิเตอร์แบบมือถือ
ยี่ห้อ Eutech
รุ่น PC2700 ประเทศสิงค์โปร์

- ช่วงการวัดค่า pH -2.000 ถึง 20.000
- ช่วงการวัด ORP ±2000mV
- ช่วงการวัด Ion 0.001 ถึง 19999ppm
- ช่วงการวัดค่า EC 0.050uS ถึง 500.0mS
- ช่วงการวัดค่า TDS 0.050ppm ถึง 500ppt
- ช่วงการวัดค่า Salt 0.0 ถึง 80.0ppt
- ช่วงการวัดค่า Resistivity 2.000Ω ถึง 20.0MΩ
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 100.0CRead more...