สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com

Temperature Data Logger (USB)
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ
ยี่ห้อ
Elitech รุ่น RC-5 ประเทศอเมริกา

- ช่วงการวัด -30 ถึง 70 °C
- ค่าความละเอียด 0.1 °C
- ค่าความแม่นยำ ±0.5C (-20 ถึง 40C)
- บันทึกได้ 32,000 ข้อมูล

- มี Software จัดการข้อมูล


Read more...

Temperature Data Logger with Probe
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ พร้อม หัววัด
ยี่ห้อ
Elitech รุ่น RC-4 ประเทศอเมริกา

- ช่วงการวัดอุณหภูมิในตัวเครื่อง -30 ถึง 60 °C
- ช่วงการวัดอุณหภูมิจากหัววัด 1 เมตร -40 ถึง 85 C
- ค่าความละเอียด 0.1 °C
- ค่าความแม่นยำ ±0.5C (-20 ถึง 40C); ±1C (อุณภูมิอื่น)
- บันทึกได้ 16,000 ข้อมูล
- ระบบ Hi-Low Alarm แจ้งเตือนแบบมีเสียง

- มี Software จัดการข้อมูล


Read more...

Temp & Humi Data Logger
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น
ยี่ห้อ
Elitech รุ่น RC-4HC ประเทศอเมริกา

- ช่วงการวัดอุณหภูมิในตัวเครื่อง -85 ถึง -150 °C
- ค่าความละเอียด 0.1 °C
- มีระบบการแจ้งเตือนผ่านหน้าจอ LCD และเสียงเตือน
แบบเสียง
- บันทึกได้ 32,000 ข้อมูล
- มีช่วงเวลาบันทึก 10 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง

- มี Software จัดการข้อมูล


Read more...

Temp & Humi Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น
ยี่ห้อ
Elitech รุ่น GSP-6 ประเทศอเมริกา

- ช่วงการวัดอุณหภูมิในตัวเครื่อง -40 ถึง 85 °C
- ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 100%RH
- จอ LCD ขนาดใหญ่สะดวกต่อการใช้งาน
- โหมดการแจ้งเตือนต่างๆ ทางเสียงและภาพ  
- บันทึกได้ 16,000 ข้อมูล
พร้อม Software จัดการข้อมูล


Read more...

Low Temperature Data Logger
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ
ยี่ห้อ
Elitech รุ่น Tlog100EC ประเทศอเมริกา

- ช่วงการวัดอุณหภูมิในตัวเครื่อง -85 ถึง -150 °C
- ค่าความละเอียด 0.1 °C
- ค่าความแม่นยำ ±0.3C (-20 ถึง 40C); 
- บันทึกได้ 32,000 ข้อมูล
- มีช่วงเวลาบันทึก 10 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง

- มี Software จัดการข้อมูล


Read more...

loT Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ
ยี่ห้อ
Elitech รุ่น RCW-800WIFI ประเทศอเมริกา

- ช่วงการวัดอุณหภูมิในตัวเครื่อง -40 ถึง +80 °C
- ค่าความแม่นยำ ±0.5C (-20 ถึง 40C)
- การแจ้งเตือนแอปและอีเมลจากคลาวด์และการแจ้งเตือน
ทางเสียงและการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์
- การจัดเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ การเชื่อมต่อ Wi-Fi
แบบอัตโนมัติ และการส่งข้อมูล 
- พื้นที่จัดเก็บคลาวด์ไม่จำกัด การตั้งค่าพารามิเตอร์
การวิเคราะห์กราฟ การส่งออกรายงาน ฯลฯ ผ่าน Elitech 
- บันทึกได้ 20,000 ข้อมูล
- มีช่วงเวลาบันทึก 1 นาที ถึง 24 ชั่วโมง

- มี Software จัดการข้อมูล


Read more...


Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 174T ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30 ถึง 70 °C 
- ค่าความละเอียด 0.1 °C
- บันทึกได้ 16,000 ข้อมูล
- หน่วยการวัด : °C, °F
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65


Read more...


Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 174H ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 70 °C
- ช่วงการวัดความชื้น
0 ถึง 100%RH
- ค่าความละเอียด 0.1 °C, 0.1
%RH
- บันทึกได้ 16,000 ข้อมูล
- หน่วยการวัด : °C, °F
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP20

Read more...


Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 175-T1 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -35 ถึง 55 °C 
- ค่าความละเอียด 0.1 °C
- บันทึกได้ 1,000,000 ข้อมูล
- หน่วยการวัด : °C, °F
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65
- เซนเซอร์เป็นชนิด NTC ติดตั้งภายใน


Read more...


Data Logger
เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ
ยี่ห้อ
Testo รุ่น 175-T2 ประเทศเยอรมัน

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -35 ถึง 55 °C (ภายใน)
- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 120 °C (ภายนอก)
- ค่าความละเอียด 0.1 °C
- บันทึกได้ 1,000,000 ข้อมูล
- หน่วยการวัด : °C, °F
- ระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65
- เซนเซอร์เป็นชนิด NTC ติดตั้งภายใน 1 ช่องสัญญาณ และโพรบ  ภายนอก 1 ช่องสัญญาณ


Read more...