สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่

โทรศัพท์: 02-869-4040 กด 1 อีเมล์: sale@mitscitech.com

Pharmacy Refrigerator 2-8 C /ตู้แช่เวชภัณฑ์ยา อุณหภูมิ 2-8 C / ตู้แช่ยา/ตู้แช่เวชภัณฑ์ ยี่ห้อ Mether รุ่น MPC-5V60G / MPC-5V60A  ประเทศจีน

- MPC-5V60 ขนาด 60 ลิตร อุณหภูมิ 2-8 C
- MPC-5V60A ขนาด 60 ลิตร อุณหภูมิ 2-8 C 

Read more...

Pharmacy Refrigerator 2-8 C /ตู้แช่เวชภัณฑ์ยา อุณหภูมิ 2-8 C / ตู้แช่ยา/ตู้แช่เวชภัณฑ์ ยี่ห้อ Mether รุ่น MPC-5V226 / MPC-5V312  ประเทศจีน

- MPC-5V226 ขนาด 226 ลิตร อุณหภูมิ 2-8 C
- MPC-5V312 ขนาด 312 ลิตร อุณหภูมิ 2-8 C 

Read more...

Pharmacy Refrigerator 2-8 C /ตู้แช่เวชภัณฑ์ยา อุณหภูมิ 2-8 C / ตู้แช่ยา/ตู้แช่เวชภัณฑ์ ยี่ห้อ Mether รุ่น MPC-5V315 / MPC-5V415  
ประเทศจีน

- MPC-5V315 ขนาด 315 ลิตร อุณหภูมิ 2-8 C
- MPC-5V415 ขนาด 415 ลิตร อุณหภูมิ 2-8 C 

Read more...

Pharmacy Refrigerator 2-8 C /ตู้แช่เวชภัณฑ์ยา อุณหภูมิ 2-8 C / ตู้แช่ยา/ตู้แช่เวชภัณฑ์ ยี่ห้อ Mether รุ่น MPC-5V316 / MPC-5V416 
ประเทศจีน

- MPC-5V316 ขนาด 316 ลิตร อุณหภูมิ 2-8 C
- MPC-5V416 ขนาด 416 ลิตร อุณหภูมิ 2-8 C 

Read more...

Pharmacy Refrigerator 2-8 C /ตู้แช่เวชภัณฑ์ยา อุณหภูมิ 2-8 C / ตู้แช่ยา/ตู้แช่เวชภัณฑ์ ยี่ห้อ Mether รุ่น MPC-5V656 / MPC-5V1006  ประเทศจีน

- MPC-5V656 ขนาด 656 ลิตร อุณหภูมิ 2-8 C
- MPC-5V1006 ขนาด 1006 ลิตร อุณหภูมิ 2-8 C 

Read more...

Pharmacy Refrigerator 2-8 C /ตู้แช่เวชภัณฑ์ยา อุณหภูมิ 2-8 C / ตู้แช่ยา/ตู้แช่เวชภัณฑ์ ยี่ห้อ Mether รุ่น MPC-5V1500 ประเทศจีน

- MPC-5V1500 ขนาด 1500 ลิตร อุณหภูมิ 2-8 C

Read more...


Pharmaceutical Refrigerator / Fridge
ตู้แช่เวชภัณฑ์ยา / ตู้แช่ยา / ตู้เย็นเก็บยา
ยี่ห้อ Mplus รุ่น MR-300G / MR-300S
ประเทศไทย


- มีให้เลือกแบบประตูทึบและกระจกใส
- ช่วงควบคุมอุณหภูมิ 2-10C
- ความจุ 300 ลิตร
- High / Low alarm
- ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ 
- หลอด LED ส่องสว่างภายในตัวตู้

Read more...


Pharmaceutical Refrigerator / Fridge
ตู้แช่เวชภัณฑ์ยา / ตู้แช่ยา / ตู้เย็น 2 ประตู
ยี่ห้อ Mplus รุ่น MR-780G / MR-780S
ประเทศไทย


- มีให้เลือกแบบประตูทึบและกระจกใส
- ช่วงควบคุมอุณหภูมิ 2-10C
- ความจุ 780 ลิตร
- High Low alarm, door alarm
- ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
- หลอด LED ส่องสว่างภายในตัวตู้

Read more...

Pharmaceutical Refrigerator / Fridge
ตู้แช่เย็นสำหรับเวชภัณฑ์/ ตู้แช่ยา 3 ประตู
ยี่ห้อ Mplus รุ่น MR-1100G / MR-1100S
ประเทศไทย


- มีให้เลือกแบบประตูทึบและกระจกใส
- ช่วงควบคุมอุณหภูมิ 2-10C
- ความจุ 1089 ลิตร
- High / Low alarm
- ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
- หลอด LED ส่องสว่างภายในตัวตู้

Read more...


Pharmaceutical Refrigerator
ตู้แช่เวชภัณฑ์ / ตู้แช่ยา / ตู้เย็นเก็บสารยี่ห้อ Meling ประเทศจีน


- YC-56L 1 ประตู 56L Temp 2-8C
- YC-130L 1 ประตู 130L Temp 2-8C
- YC-395L 1 ประตู 395L Temp 2-8C
- YC-525L 1 ประตู 525L Temp 2-8C
- YC-725L 2 ประตู 725L Temp 2-8C
- YC-1015L 2 ประตู 1015L Temp 2-8C
- YC-1505L 3 ประตู 1505L Temp 2-8C


Read more...